12.12.2018

12.12.2018 Jungentreff (16:00 - 19:00)
12.12.2018 Malkurs (16:00 - 19:00)
12.12.2018 Offener Treff (JH Paradise) (16:00 - 22:00)
12.12.2018 Tanz Kurs (17:00 - 20:00)
12.12.2018 PC Kurs (18:00 - 20:00)
12.12.2018 Kindergruppe (18:30 - 20:30)
12.12.2018 Offener Treff (JZ Rapunzel) (19:00 - 22:00)