27.09.2017

27.09.2017 Jungentreff (16:00 - 19:00)
27.09.2017 Malkurs (16:00 - 19:00)
27.09.2017 Offener Treff (JH Paradise) (16:00 - 22:00)
27.09.2017 Tanz Kurs (17:00 - 20:00)
27.09.2017 PC Kurs (18:00 - 20:00)
27.09.2017 Kindergruppe (18:30 - 20:30)
27.09.2017 Offener Treff (JZ Rapunzel) (19:00 - 22:00)